Zavolejte nám:

+420 560 590 736

insolvence

Advokátní kancelář Jihlava
JUDr. Luboš Komůrka, akvokát

Advokát JUDr. Luboš Komůrka provozuje již od roku 1998 soukromou advokátní praxi a poskytuje služby v oblasti advokacie jak právnickým, tak fyzickým osobám. Advokátní kancelář, kterou najdete v Jihlavě, se soustředí zejména na tyto oblasti práva:

Obchodní právo

 • zakládání a přeměny společností
 • společenské smlouvy
 • převody obchodních podílů
 • sepis obchodních smluv
 • problematika obchodně-závazkových vztahů
 • vymáhání pohledávek
 • ochrana před nekalou soutěží

Občanské a rodinné právo

 • převody nemovitostí
 • odpovědnost za škody
 • rozvody manželství
 • majetková vypořádání
 • dědictví
 • vymáhání pohledávek

Správní právo

 • přestupky v dopravě, ve stavebnictví

Trestní právo

 • obhajoba v trestních věcech včetně hospodářské kriminality
 • zastoupení poškozených v trestním řízení

Pracovní právo

 • vymáhání dlužné mzdy
 • neoprávněné ukončení pracovního poměru

Insolvenční právo

 • zpracování insolvenčních návrhů včetně návrhů na oddlužení
 • přihlášky pohledávek věřitelů

Bytové spoluvlastnictví

 • služby pro SVJ a bytová družstva

Kancelář advokáta poskytuje dlouhodobý právní servis obchodním korporacím a podnikatelům, fyzickým osobám. Zároveň nabízí jednorázové poradenství právnickým a fyzickým osobám a jejich zastupování v řízeních občanskosprávních, rozhodčích, trestních a správních.

V rámci nabídky komplexního souboru služeb advokátní kancelář spolupracuje s notářským úřadem sídlícím ve stejné budově, dále s kanceláří daňového poradce a exekutorským úřadem. Zajišťuje také úschovy finančních prostředků na bankovních účtech (advokátní úschova).

Ceny právních služeb a právní poradny jsou smluvní za poskytnutou službu či dohodnutou hodinovou sazbu. Platby jsou možné jak hotovostní, tak převodem na účet.

Pokud preferujete kvalitní a kompletní služby, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář v Jihlavě.